Historikk

Den spede begynnelsen og ulike epoker.

Fra den spede begynnelsen i en garasje i 1982 med 2 ansatte og frem til i dag har Bygg og Ventilasjon AS utviklet seg til et ledende firma innen kobber og blikkenslager faget. I 1996 var vi blitt 20 medarbeidere, i 2000 passerte vi 30. I 2007 var vi 70 ansatte, mye som følge av gode tider i markedet for isolasjonselementer og andre deler til skipsmotorer og strømgeneratorer. I 2012 hadde vi omtrent samme bemanning men med en hovedvekt på blikkenslagerarbeider i bygg og anleggsbransjen. Denne utviklingen viser at hardt arbeid og tro på vår faglige dyktighet har gitt resultater i form av stabile og fornøyde kunder, og at vi klarer å omstille oss  etter markedets svingninger.

Dette forplikter også videre.

Vi har, ubeskjedent nok, tatt mål av oss til å leve opp til ordtaket vårt: "Blikkenslageren som kan mer." Dette vises ved at helt siden starten har vi hatt som målsetning å være i forkant av utviklingen, ikke i takt med den. Troen på at å levere kvalitetsprodukt til markedsriktig pris ville gi oss et eksistensgrunnlag og et vekstpotensiale har båret frem.

Vi er stolt av å kunne konstatere at markedet har tatt godt imot vårt ambisiøse mål gjennom tre tiår, noe som har gitt oss evne og muligheter for ekspansjon. Faglig kunnskap forplikter, og det er en forpliktelse vi gladelig påtar oss.