Lysøen Lysøen Lysøen Lysøen Lysøen

Lysøen

Tradisjonelt håndtverk.

Gjennom bilder fra Ole Bull's leveår har vi fremskaffet detaljer som har lagt grunnlag for restaurering og nyproduksjon av opprinnelige produkter. Vi har laget nedløpsdekor, svanehalser, takrenner og beslag fôring. Her har vi tilbakeført takrenner, nedløp og druekne samt sløyser i sink til sin opprinnelige utførelse. Materiell som er brukt er sink med loddede og falsede sammenføyninger.

Prosjektansvarlig: Magne Waagenes
Prosjektnavn: Lysøen - Ole Bull
Tiltakshaver: Stiftelsen Lysøen
Foretakets funksjoner i prosjektet: Prosjekterende og utførende
Tidsrom for utførelsen av prosjektet: 2005-2006 - 2008
Arbeider i fagområde: Tekking av ”løk kuppel”