Kjøttbasaren Kjøttbasaren Kjøttbasaren Kjøttbasaren

Kjøttbasaren

Total renovering av komplett takkonstruksjon på fredet bygg.

Foretakets funksjoner i prosjektet: Hovedentreprenør
Tidsrom for utførelsen av prosjektet: 2012-2013

Arbeider i fagområde: Utskiftning og oppretting av takkonstruksjonen, sperr, sutak, underlagspapp, sløyfer og lekter. Tilstøtende kobberarker, gesimser og ornamenter. Arbeidene har høy vanskelighetsgrad for både tømrer og blikkenslager.

BOV har demontert eksisterende takstein og lekter og rekter samt dårlig suetak. I tillegg har vi forsterket eller skiftet sperr og bunnsviller der det var nødvendig.

I konstruksjonen er det skiftet ut dårlig suetaksbord, levert nytt suetaksplater, underlagspapp, rekter og lekter og deretter montert den gamle taksteinen.

Snøfanger har vi laget utfra sin opprinnelige utførelse, med smidd snøfangerlabb med båndjern.

Gesims er kledd med kobberbeslag med nye kobberrenne med deler, arker er restaurert med nye baksløyser i kobber med nye skottrenner samt innkledd ventilasjonsinntak i kobberplate.

Kjøttbasaren ble åpnet i 1877 og var den eneste av sitt slag i Norge. Den ble bygget for og kontrollere torghandel og omsetning av matvarer, med tanke på fusk og hygiene. Byens Bazar hadde da 44 salgsboder og 27 kjellerboder. Bygget er fredet så målet i utbedringen er også å bruke bygningsdeler som er i god stand sammen med nye.