Helleren Helleren Helleren

Helleren

Det største prosjektet i Bergen innenfor fagområdet tak og fasade for blikkenslagerfaget.

Foretakets funksjoner i prosjektet: Underentreprenør
Tidsrom for utførelsen av prosjektet: 2012-2013
Arbeider i fagområde: Produksjon-/montasje av aluminiums fasader og tak

I dette prosjektet har BOV utført beslag omramming av vindusfasader, der vi har benyttet kassetter utført i lakkert aluminium med pålimt «backing».

Taket er i tradisjonell båndtekking utført i lakkert aluminium.

Prosjektet er utført med så høy grad av prefabrikkering som mulig, samtidig som det tradisjonelle håndverket er ivaretatt.

Prosjektet har også en høy vanskelighetsgrad, da presisjon i forhold til inndeling og samspill mellom aluminiumskassetter og glassfasade samt ivaretagelse av ekspansjon i forhold til takarealet har gitt store utfordringer.