Galleriet Galleriet Galleriet

Galleriet

Totalrenovering av tak med glasert hollandsk takstein.

Foretakets funksjoner i prosjektet: Hovedentreprenør
Tidsrom for utførelsen av prosjektet: 2012-2013
Arbeider i fagområde: Blikkenslager og membranarbeider

Dette arbeidet omfatter totalrenovering av tak med glasert stein, underlagspapp, sløyser og lekter samt remontering av deler av sutak. Videre har BOV foretatt restaurering av omfattende kobberarbeid på sløyser, renner, beslag, takryttere, buearker, gesimser samt montert snøfanger og sikringsutstyr. I tillegg har vi skiftet innvendig tak med sarnafiltekking, innvendige renner i sarnafil samt levert-/montert takvinduer og fasadevinduer.