Den Nationale Scene Den Nationale Scene

Den Nationale Scene

Restaurering av Bergens sjel.

Den Nationale Scene ble ferdigbygget i 1909. I dag blir teatret regnet som ett av Norges fremste eksemplar på monumentalbygninger i jugendstil. Bygget ble fredet i 1993 av riksantikvaren.

Vi har utført rehabitering av takrenner og nedløp med deler i kobber, samtlige deler er laget i vårt verksted.

Øvrige detaljer:
- Gesimsbeslag og tekking av ornamenter i kobber.
- Innebyggete kasserenner i gesims.
- Smijernspryd i på topp av kobberkupler.